بیمه باربری مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

بسياري معتقدند كه قديمي‌ترين و يا اولين شكل بيمه در قالب بيمه حمل و نقل دريايي شكل گرفته است تقريباً قبل از سده نوزدهم زماني كه دريافت وام دريايي توسط بازرگانان رايج بود. با بيان ديگر تجار و بازرگانان از ديرباز به فكر يافتن راهي جهت كاهش و يا انتقال ريسك‌هاي مالي، فرار از ورشكستگي و حصول اطمينان از ادامه فعاليت تجاري خود بوده‌اند و اين موضوع منشايي براي پيدايش بيمه باربري (حمل و نقل) شده است بنابراين مي‌توان بيمه باربري را پشتوانه و تكيه‌گاهي براي بازرگانان و تجار (وارد كننده و يا صادر كننده) و يا توليد كنندگان دانست.

يكي از بخش‌هاي فني شركت بيمه نوين، بيمه‌هاي باربري است كه رشته‌هاي بيمه‌اي ذيل را تحت پوشش قرار مي‌دهد.

- بيمه حمل و نقل كالا (باربري)

- بيمه بدنه كشتي

- بيمه بدنه هواپيما

- بيمه وجوه

بيمه حمل و نقل كالا (باربري)

بيمه حمل و نقل كالا (باربري) از نظر نوع پوشش شامل اقسام ذيل مي‌باشد:

  1. شرايط TOTAL LOSS

اين شرط از بين رفتن كلي كالا در يك مرحله و در نتيجه آتش‌سوزي و يا غرق وسيله نقليه را پوشش مي‌دهد. اين نوع پوشش حداقل پوشش بيمه‌اي در هر حمل را فراهم مي‌آورد و تقريباً در سطح جهان منسوخ شده است ليكن در كشور ايران هنوز هم طرفداران فراواني دارد.

  1. شرط C

پس از TOTAL LOSS اولين پوشش استاندارد انستيتو بيمه‌گران لندن كه در شركت بيمه نوين مورد استفاده قرار مي‌گيرد مجموعه شرايط C انستيتو بيمه‌گران لندن مي‌باشد و خطرات زير را تحت پوشش قرار مي‌دهند.

• آتش‌سوزي يا انفجار

• به گل نشستن و زمين‌گير شدن، برخورد با كف دريا، غرق يا واژگون شدن كشتي با شناور

• واژگون شدن يا از راه خط خارج شدن وسيله حمل زميني

• تصادف يا برخورد كشتي يا شناور يا وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي به غير از آب

• تخليه كالا در بندر اضطراري

• فدا كردن كالا در جريان خسارت عمومي

• به دريا انداختن كالا جهت سبك سازي كشتي

• زيان همگاني و هزينه‌هاي نجات

• مسئوليت مشترك در تصادف


*
شرايط بيمه‌گران كالا مجموعه شرايط (C) خطرات مشمول بيمه

* (INSTITUTE CARGO CLAUSES (C


3- شرايط B

شرايط B انستيتو بيمه‌گران لندن پوشش‌هاي كاملتري نسبت به شرايط C انستيتو بيمه‌گران لندن فراهم مي‌آورد. و البته در كشور ايران به جهت ترويج فرهنگ بيمه‌اي و ارائه خدمات بهتر به بازرگانان شرايط B با پوشش‌هاي مازاد برآنچه كه در شرايط استاندارد انستيتو بيمه‌گران لندن كلوز B تحت پوشش است ارائه مي‌گردد كه برخي از آنها به شرح ذيل مي‌باشند:

خطرات عدم تحويل، دزدي، دله دزدي، نشت، شكست، ريزش، پارگي، قلاب زدگي، چنگک زدگي، اثر کالاي مجاور و ...
*
شرايط بيمه‌گران كالا مجموعه شرايط (B) خطرات مشمول بيمه

* (INSTITUTE CARGO CLAUSES (B

4- شرايط A
در حقيقت كاملترين نوع پوشش بيمه‌اي، شرايط
A انستيتو بيمه‌گران لندن است در اين پوشش تقريباً كليه خطرات احتمالي در جريان حمل تحت پوشش بيمه‌گران قرار خواهد گرفت به جز استثنائات كه بعضي از آنها به شرح ذيل مي‌باشند.

استثنائات:

• اشعه يون ساز و آلودگي مواد راديواكتيو ناشي از هرگونه سوخت يا فضولات هسته‌اي

• عدم قبول ورود كالا از طرف بيمه گذار و يا ممانعت از ورود كالا توسط كشور وارد كننده كالا

• سوء عمل از سوي بيمه گذار كه منجر به خسارت يا تلف مورد بيمه شده باشد.

• نشست و ريزش عادي مورد بيمه و خطرات مشابه آنها مانند كسري عادي وزن و فرسودگي و پوسيدگي

• تلف، آسيب يا هزينه ناشي از ناكافي و نامناسب بودن بسته بندي يا آماده‌سازي مورد بيمه

• تلف، آسيب يا هزينه ناشي از عيب ذاتي با ماهيت مورد بيمه

• تلف، آسيب يا هزينه ناشي از كاربرد هر نوع سلاح جنگي كه با انرژي، شكست هسته‌اي يا واكنش مشابه ديگر يا نيروه و ماده راديواكتيو كار كند.

• عدم قابليت دريانوردي كشتي با كرجي با متناسب بودن كشتي، كرجي، وسيله حمل، كانتينر يا ليف وان جهت حمل سالم مورد بيمه


*
شرايط بيمه‌ گران كالا مجموعه شرايط (A) خطرات مشمول بيمه
*
(INSTITUTE CARGO CLAUSES (A

توضيح اينكه: خطرات جنگ، اعتصاب، شورش، بلوا، تروريسم، جزء استثنائات بيمه‌نامه است و در صورتي كه توافقي بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار انجام پذيرد اين خطرات مي‌تواند تحت پوشش قرار گيرد.

مقايسه پوشش‌هاي شرايط A – B - C

C

B

A

نوع خطر

/

/

/

غرق شدن، به‌گل نشستن، زمين‌گير شدن يا برخورد با کف دريا يا واژگوني يا شناور

/

/

/

واژگون شدن و از راه يا ريل خارج شدن وسيله حمل زميني

/

/

/

برخورد کشتي يا شناور با کشتي يا شناور ديگر

/

/

/

تصادم يا برخورد کشتي يا شناور با هر وسيله حمل ديگر يا هر جسم خارجي از جمله يخ به‌استثناء آب

/

/

/

تخليه کالا و بارگيري مجدد در بندر اضطراري

/

/

/

آتش‌سوزي و انفجار

X

/

/

زلزله، آتشفشان و صاعقه

X

X

/

خسارت ناشي از عناد و بدخواهي

X

/

/

دزدي و دله‌دزدي

/

/

/

فدا کردن کالا در جريان خسارت همگاني

/

/

/

به دريا انداختن کالا براي نجات کشتي

X

/

/

به دريا افتادن کالا از روي عرشه کشتي يا شناور

X

X

/

دزدي و راهزني دريايي

X

X

/

غارت دريايي به استثناء خطر جنگ

X

/

/

ورود آب دريا، درياچه و رودخانه به کشتي، شناور انبار کالا، محفظه کالا و يا کانتينر

/

/

/

تلف شدن کلي هر بسته از کالا درکشتي يا شناور و يا تلف کلي يک بسته به علت افتادن به هنگام تخليه و بارگيري

X

X

/

هر نوع تلف يا آسيب فيزيکي که در بيمه‌نامه تصريح نشده باشد

X

/

/

چنگک زدگي، روغن زدگي، قلاب زدگي و نشتي کالاي مجاور

مقايسه استثنائات شرايط A – B - C

A

B

C

استتثنائات مندرج در شرايط

X

/

/

آسيب يا تخريب عمدي کالا مورد بيمه يا قسمتي از آن توام با سوءنيت از طرف هرکس (بغير از بيمه‌گذار)

/

/

/

نشست و ريزش عادي، کسري عادي وزن يا حجم و يا فرسودگي و پوسيدگي عادي مورد بيمه

/

/

/

تلف ،آسيب يا هزينه ناشي از ناکافي و نامناسب بودن بسته‌بندي يا آماده‌سازي مورد بيمه براي حمل. بسته‌بندي مندرج در اين بند شامل بارچيني در کانتينر و ليفت‌وان نيز مي‌گردد. به شرط اين که چنين عملي قبل از شروع بيمه کالا يا به وسيله بيمه‌گذار يا کارکنان وي انجام شده باشد.

/

/

/

تلف، آسيب يا هزينه ناشي از سوءعمل ارادي بيمه‌گذار

/

/

/

تلف، آسيب يا هزينه که علت اساسي آن تأخير است حتي اگر تأخير ناشي از خطرات بيمه‌شده باشد

/

/

/

تلف، آسيب يا هزينه ناشي از ورشکستگي يا اعسار مديران، مالکان، اجاره‌کنندگان يا گردانندگان کشتي يا قصور در انجام تعهدات مالي از طرف يکي از آنها

/

/

/

تلف، آسيب يا هزينه ناشي از عيب ذاتي يا ماهيت مورد بيمه

/

/

/

تلف، آسيب يا هزينه ناشي از کاربرد هر نوع سلاح جنگي که با انرژي اتمي ياشکست و يا ترکيب هسته‌اي يا واکنش مشابه ديگر يا نيرو و يا ماده راديو اکتيو کار کند

/

/

/

استثنائات
-
نامناسب بودن کشتي، کرجي ياکانتينر و ليفت‌وان جهت حمل سالم مورد بيمه مشروط بر اينکه بيمه‌گذار يا کارکنان وي از عدم قابليت دريانوردي يا نامناسب بودن در زمان بارگيري کالاي مورد بيمه در زمان مذکور اطلاع داشته باشند
-
عدم قابليت دريانوردي کشتي يا کرجي
-
خطرات جنگ، جنگ داخلي، شورش، بلوا، تروريسم، اعتصاب، قيام و زد و خوردهاي داخلي ناشي از اين امور يا هرگونه عمل خصمانه توسط يا عليه يکي از دو قدرت متخاصم همچنين توقيف ضبط، مصادره، تصرف يا اثرات ناشي از اين امور يا اثرات ناشي از اقدام به شروع آنها
-
مين، اژدر و بمب‌هاي متروکه يا ساير سلاح‌هاي بجا مانده
-
عمل اعتصاب، جلوگيري از ورود کارگران، تعطيلي محل کار، درگيري‌هاي کارگري، آشوب‌ها و اغتشاشات داخلي
-
هر عمل تروريستي يا شخصي با انگيزه سياسي
-
صرف نظر بيمه‌گر از هرگونه نقض تعهد ضمني مربوط به قابليت دريانوردي کشتي و مناسب بودن کشتي براي حمل مورد بيمه، مگر اينکه بيمه‌گذار يا کارکنان وي از عدم قابليت دريانوردي يا نامناسب بودن اطلاع داشته باشند.

شرايط عمومي باربري داخلي
شرايط عمومي باربري وارداتي - صادراتي

 

بیمه باربری

 

 

آدرس بیمه نوین: تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از خیابان شهید بهشتی (عباس آباد) - روبروی هتل سیمرغ - بانک اقتصاد نوین - نمایندگی فرناز عزیزی - سید مصطفی میراحمدی نمایندگی های بیمه نوین

تلفن: 66945066 – 66945080 - 66564965 شرکت بیمه نوین

همراه:09122388594 سایت بیمه نوین

فکس: 88709321 بیمه اقتصاد نوین

سامانه پیامک: 10009122388594 بیمه نوین

پست الکترونیک: info@eghtesadnovin.com

ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست